SY BaraVara

En seglingssida: www.sybaravara.se som berättar om seglingsäventyrerna innan jorden runt seglingen.

Vinter i GKSS-hamnen

Vinter i GKSS-hamnen